Planerat underhåll av serverparken torsdagen den 08.12.2016 kl. 21:00-00:00

 

Ett underhåll av vår serverpark är inplanerat torsdagen den 08.12.2016 21:00-00:00. Underhållet omfattar även våra filservrar och medför att alla terminal- och servertjänster kommer att vara onåbara under den tiden. Vi ber samtliga användare att i god tid spara sina dokument och logga ut. Driftavbrottet påverkar inte e-posttrafiken. Servrar kan temporärt vara nåbara under tidsperioden men bör ej användas.