Vi levererar idag tjänster på följande sätt:

  1. Vi driver tjänsten åt er. Vi sköter om hela systemet, ni har en fast månadsavgift för en fördefinierad funktionalitet. Vi kallar det för FRIGG.
  2. Ni driver tjänsten. Ni driver era tjänster själv, men vi sköter om era maskiner och support. Vi kontrollerar regelbundet upp er funktionalitet och hjälper er på ett överenskommet sätt.
  3. Vi hjälper er. Ni driver era tjänster själv och ber om hjälp då ni anser er behöva det. Vi hjälper till i mån av möjlighet.